Przeglądy, konserwacje, legalizacje sprzętu gaśniczego, usługi przeciwpożarowe

Znaki ewakuacyjne i ochrony ppoż.

Znaki ewakuacyjne

Znaki ochrony przeciwpożarowej oraz znaki ewakuacyjne to niezbędne elementy wyposażenia każdego biura, zakładu pracy, magazynu. Prawidłowo rozmieszczone znaki są pomocą w ratowaniu życia i zdrowia w sytuacjach zagrożenia.

W sprzedaży posiadamy:

  • Znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02, PN-EN-81-73 oraz wg PN-EN ISO 7010,
  • Znaki ochrony przeciwpożarowej wg PN-92/N-01256/01 oraz wg PN-EN ISO 7010,
  • Instrukcje przeciwpożarowe, instrukcje BHP,
  • Tablice informacyjne.

Świadczymy usługi oznakowania obiektów znakami ewakuacyjnymi i ochrony ppoż. zgodnie z wymogami polskiego prawa.