Przeglądy, konserwacje, legalizacje sprzętu gaśniczego, usługi przeciwpożarowe

Pozostałe usługi

Systemy sygnalizacji

Przeglądy, konserwacja, naprawa:

  • systemy oddymiania,
  • przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
  • oświetlenia kierunkowego i awaryjnego,
  • systemy sygnalizacji pożarowej SSP,
  • zestawy hydroforowe na cele ppoż.,
  • detektory dwutlenku węgla,
  • próba ciśnieniowa węży pożarniczych,
  • doradztwo w doborze ilościowym i jakościowym sprzętu ppoż.,
  • próbna ewakuacja w budynku,
  • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP).