Przeglądy, konserwacje, legalizacje sprzętu gaśniczego, usługi przeciwpożarowe

Badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

Hydranty

Oferujemy badanie i przeglądy hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Zakres wykonywanych czynności:

  • Sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczególnych podzespołów hydrantu,
  • Dokonanie pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia,
  • Oznakowanie hydrantu po przeglądzie kontrolką wraz z datą przeglądu, datą kolejnego przeglądu i pieczątką,

Badania wykonujemy przy pomocy profesjonalnego sprzętu.

Każda przeprowadzona przez naszą firmę kontrola jest zakończona wystawieniem protokołów zawierających wymagane prawem informacje, a hydranty zostają opatrzone naklejką kontrolną po pomiarach.

W sprzedaży posiadamy:

  • Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym 25/33,
  • Węże tłoczne HV-25/52,
  • Armatura hydrantowa.